Itme

 
Znajdujesz się na: Strona główna > Działalność > Współpraca z uczelniami

Współpraca z uczelniami

Porozumienia w sprawie Studiów Doktoranckich:

  • Porozumienie z 5.05.2009 r. w sprawie utworzenia i prowadzenia stacjonarnych środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Fizyko-Chemii Nowoczesnych Materiałów /Studiów Doktoranckich FCNM/ zawarte pomiędzy ITME i Uniwersytetem Warszawskim na podstawie uchwał Rady Wydziału Chemii UW i Wydziału Fizyki UW.
  • Umowa z 28.11.2008 r. w sprawie współuczestniczenia ITME w Międzynarodowych Studiach Doktoranckich utworzonych przez Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk zawarta pomiędzy ITME i Instytutem Fizyki PAN.

Zainteresowanych ww. studiami prosimy o kontakt z Działem RP w ITME, telefon: 22/ 835 30 41 wew. 408.

 

Praktyki zawodowe

Tradycyjnie od wielu lat ITME udostępnia swoje zakłady naukowe uczniom szkół średnich, studentom i doktorantom w celu odbycia przez nich praktyk zawodowych.

Zainteresowanych praktykami w ITME prosimy o kontakt z Działem RP ITME, tel. 22/ 835 30 41 wew. 408.


W roku 2011 już zostały podpisane umowy z:

  • Wydziałem Fizyki Politechniki Warszawskiej,
  • Wydziałem Chemicznym Politechniki Warszawskiej,
  • Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej,
  • Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
  • Wydziałem Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej,

a także gościmy studenta z Belgii /Department of Applied Physics and Photonics - Virje Universiteit Brussel/.


 

Wykłady, seminaria, zajęcia laboratoryjne itd. dla studentów:

Na stronie w części AKTUALNOŚCI informujemy o planowanych zajęciach dla studentów.

Drukuj