Itme

 
Znajdujesz się na: Strona główna > Projekty > Projekty Europejskie

Projekty Europejskie

Współpraca w ramach europejskiego programu ramowego PR7

tl_files/pliki/horizon2020.jpg

        MIREGAS
    Termin realizacji:

    2015-2017

        GRAPHENE FPA 

 

 

 

    

tl_files/UE/FP7logo.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
(ITME – koordynatorem projektu)
 
Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2008 – 2012
tl_files/UE/ensamble1.png
Engineered Self-organized Multicomponent structures with novel controllable Electromagnetic functionalities
(Samoorganizujące się wieloskładnikowe struktury ze sterowalnymi niekonwencjonalnymi właściwościami elektromagnetycznymi)
 
Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2010 – 2013
tl_files/UE/Logo_Matrans.jpg
Micro- and Nanocrystalline Functionall Graded materials for Transport Applications
(Mikro i Nano-krystaliczne materiały gradientowe do zastosowań w przemyśle transportowym)
 

Prowadzący w ITME:
Termin realizacji:
2010 - 2013
tl_files/UE/actmost.png
Access to Micro-Optics Expertise, Services & Technologies
(Dostęp do wiedzy, usług i technologii mikrooptycznych)

GRAPHENICS

Prowadzący w ITME:
Termin realizacji:
2013 - 2016
Graphene-enabled on-chip supercontinuum light sources, Oparte na grafenie źródła światła typu superkontinuum


ACTPHAST

Prowadzący w ITME:

Termin realizacji:
2013 - 2017

 

Access center for photonics innovation solutions and technology supportCentrum wsparcia technologiczego i innowacyjnych rozwiązań fotonicznych
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

.

Współpraca w ramach europejskiego programu ramowego PR6

    
tl_files/UE/FP6logo.jpg 
    

Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2006 - 2008

Opto- Micro- Nano Innovative Network Exploiting Transversality
(Sieć Innowacyjna Opto-Mikro-Nano wykorzystująca transwersalność)

Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2004 - 2008 

MetaMaterials ORganized for radio, millimeter wave and PHOtonic Superlattice Engineering
(Metamateriały dla fal radiowych i milimetrowych oraz dla fotonicznych supersieci)

INA

Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2004 - 2007 

Imaging with Neutral Atoms
(Obrazowanie z wykorzystaniem neutralnych atomów helu)

AMICOM

Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2004 - 2007

Advanced MEMS for RF and Millimeter Wave Communication
(Zaawansowane systemy MikroElektroMechaniczne (MEMS) w łączności na częstotliwościach radiowych i falach milimetrowych)

Współpraca w ramach europejskiego programu COST

    
tl_files/UE/logo_cost.gif

    
Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2009 - 2012

Towards Functional Sub-Wavelength Photonic Structures
(Funkcjonalne podfalowe eutektyczne struktury foniczne)
 
Kontakt w ITME:
dr A. Kłos

Termin realizacji:
2009 - 2012
Plasmonic components & devices
(Plazmonowe elementy oraz przyrządy

 

Współpraca w ramach europejskiego programu EUREKA

    
tl_files/UE/eureka.jpg

    

Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2007 - 2010 

Vertical Gradient Freeze Gallium Phosphide based optics for infrared sensors
(Otrzymywanie i badanie własności monokryształów i płytek GaP dla czujników podczerwieni)

 

Współpraca w ramach CERN

    
tl_files/UE/Logo-CERN.jpeg

    

Kontakt w ITME:
Termin realizacji:
2003 - 2013

Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders
(Odporne na radiację przyrządy półprzewodnikowe dla zastosowań w akceleratorach zderzeniowych o bardzo dużej gęstosci strumienia cząstek
 Temat na lata 2010-2013:
- Zobrazowanie radiacyjnej struktury defektowej krzemowych detektorów cząstek dla akceleratorów zderzeniowych S-LHC) 


Kontakt w ITME:

Radiation Hardening of Silicon Detectors in Large Hadron Collide. Program: Research On Silicon Experiments.  

 

Współpraca w ramach Europejskiej Fundacji Nauki

    
tl_files/UE/logo_esf.png

    

Kontakt w ITME:
dr inż. W. Strupiński
Termin realizacji:
2010 - 2012

Epitaxial Graphene Transistor
(Opracowanie technologii wytwarzania epitaksjalnego grafenu do zastosowań w tranzystorach nowej generacji)

Współpraca w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Badawczego

    

tl_files/LOGA/Polish_Swiss_Reasearch_Programme.JPG
    
Kontakt w ITME:
Dr hab. D. A. Pawlak, prof. ITME
Termin realizacji:
2011 - 2015
 
Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej 

Współpraca w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego

    
tl_files/LOGA/norway grants.jpg

tl_files/LOGA/logo_programme.jpg
    
Kontakt w ITME:
mgr inż. Dominikia Teklińska
Termin realizacji:
2013 - 2015
 

Analiza mechanizmu początkowych faz wzrostu warstwy nawęglonej 3C-SiC na podłożu węgliku krzemu wytwarzanej metodą CVD

website: http://sp.itme.edu.pl/CUBSIC/index.html

 

Drukuj