Itme

 
 
Znajdujesz się na: Strona główna > Kontakt

Kontakt

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Wólczyńska 133,
01-919 Warszawa

Tel. (+48 22) 835 30 41
Fax: (+48 22) 864 54 96

itme@itme.edu.pl
www.itme.edu.pl

Formularz kontaktowy

 

 

Spis numerów telefonicznych
Nazwa Jednostki Nr wew. Nr bezpośredni
Sekretariat Dyrektora Instytutu 405      (22) 639-58-05
Kadry 451 (22) 639-58-51
Kierownik Działu Księgowości 476 (22) 639-58-76
Dział Organizacji 555 (22) 639-58-08
Kierownik Działu Rachuby Płac 471 (22) 639-58-71
Archiwum Zakładowe 498 (22) 639-58-98
Kancelaria ogólna 453 (22) 639-58-53
Promocja i Marketing 432 (22) 639-58-32
Sekcja Zaopatrzenia 467 (22) 639-58-67
Dział Informacji Naukowej i Technicznej 129 (22) 639-55-29
Dział Informacji Naukowej i Technicznej - Biblioteka 108 (22) 639-55-08
Dział Informacji Naukowej i Technicznej - Wydawnictwo 366 (22) 639-57-66
Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości 481 (22) 639-58-81
Kierownik Samodzielnej Pracowni Spektroskopii Mössbauerowskiej 448 (22) 639-58-48
Sekretariat Zakładu Badań Mikrostrukturalnych 420 (22) 639-58-20
Zakład Badań Mikrostrukturalnych - Rentgen 144 (22) 639-55-44
Zakład Badań Mikrostrukturalnych - Mikroskop 444 (22) 639-58-44
Kierownik Zakładu Ceramiki 154 (22) 639-55-54
Kierownik Zakładu Epitaksji 188 (22) 639-55-88
Zakład Epitaksji - Pracownia Miernictwa 138 (22) 639-55-38
Zakład Materiałów Funkcjonalnych 175 (22) 639-55-75
Kierownik Zakładu Materiałów Grubowarstwowych 457  (22) 639 58 57
Kierownik Zakładu Optoelektroniki 104 (22) 639-55-04
Kierownik Zakładu Piezoelektroniki 113 (22) 639-55-13
Zakład Szkieł 456 (22) 639-59-05
Zakład Technologii Chemicznych 462 (22) 639-58-62
Kierownik Zakładu Technologii Krzemu 111 (22) 639-55-11
Zakład Zastosowań Materiałów AIIIBV 422 (22) 639-58-22
Zakład Epitaksji i Charakteryzacji / Epitaxy III-V & Graphene dept. 535 (22) 639-59-35
165 (22) 639-55-65
136 (22) 639-55-36
436 (22) 639-58-36
Zakład Kompozytów Ceramiczno-Metalowych i Złączy 415 (22) 639-58-15

 

Drukuj