Itme

 
Znajdujesz się na: Strona główna > Biblioteka > Bazy danych zewnętrzne

Bazy danych zewnętrzne

    logo_sciencedirect

    

Science Direct (Elsevier). Baza 1901 tytułów czasopism przede wszystkim z zakresu nauk technicznych oraz  nauk przyrodniczych, medycznych i społecznych. Baza obejmuje publikacje od 1995 roku do chwili bieżącej.
Baza dostępna wyłącznie z komputerów znajdujących się na terenie Instytutu.
   
 


 
 

  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa. Czytelnicy mogą przeglądać publikacje w trybie online, a także kopiować je na dyski swoich komputerów. Korzystanie z zasobów DBC jest bezpłatne, nie wymaga zakładania konta czytelnika. Założenie osobistego konta pozwala na korzystanie z dodatkowych funkcji.  
 


 
    BazTech. Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest publicznie dostępną bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz (w wyborze) nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki.
Baza rejestruje artykuły z 639 polskich czasopism, od 1998 r.
 
 


 
    Baza Biblioteki Narodowej w systemie MAK zawierająca artykuły z czasopism polskich z lat 1996 - 2004.  
 


 
    Centralna Katalog Czasopism Zagranicznych Biblioteki Narodowej.
 
 


 
    Centralny Katalog Książek Zagranicznych Biblioteki Narodowej z lat 1975-1986.  
 


 
    Centralny Katalog Książek Zagranicznych Biblioteki Narodowej z od 1987 roku.
 
 


 

Bazy danych Ośrodka Przetwarzania Informacji. Zawiera informacje dotyczące instytucji, ludzi nauki, prac badawczych, konferencji, targów i wystaw.  
 


 
SYMPO Centralny Katalog Zbiorów Bibliotek Politechniki Warszawskiej.
 
 


 
    Baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictwa Springer. Licencja krajowa obejmuje ok. 1.960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism archiwalnych.  
 


 
    Baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawane przez American Institute of Physics (AIP) oraz towarzystwa naukowe stowarzyszone z AIP.  
 


 
    Baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawane przez American Physical Society.  
 


 
   

Baza zawierająca materiały opublikowane przez IOP Publishing z zakresu fizyki, elektroniki, nanotechnologi, informatyki, chemii, ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.

 
 


 
    Baza czasopisma Science, tygodnika założonego przez Thomasa Edisona, będącego organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Publikacje zawierają informacje o najważniejszych odkryciach, projektach i badaniach z dziedziny nauk przyrodnicznych.
 
 


 
    Ukazujące się od 1869 tygodnik Nature. Dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych. Zeskanowane woluminy od nr. 1 z 1869 roku do nr. 90 z 1913 dostępne są w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej.  
 


 
    Baza Wiley. Dostępna kolekcja zawiera 1348 tytułów tego wydawcy z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych wraz z archiwami od 1997 roku.  
 


 
    Wirtualna Biblioteka Nauki. System udostępniania naukowych baz danych przez internet, prowadzony przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie. Zawiera pełne teksty czasopism największych międzynarodowych wydawców.
 
 


 
    Baza literatury Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) oraz Institution of Engineering and Technology (IET). Zawiera czasopisma (158 tytułów IEEE i 26 tytułów IET), materiały konferencyjne oraz normy.  
 


 
    Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters.  
 


 
    Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism, ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych i 250 sprawozdań konferencyjnych.  
 


 
    A-to-Z. Katalog pełnotekstowych czasopism elektronicznych.  
 


 
    Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych. Ponadregionalne i multidyscypinarne Repozytorium Cyfrowe złożone ze zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, publikacji naukowych, dokumentacji badań oraz piśmienniczego dziedzictwa kulturowego wyselekcjonowanych ze zbiorów 16 polskich instytutów, w tym ITME (zawiera wszystkie numery archiwalne Materiałów Elektronicznych, Prac ITME, niektóre rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz książki i inne publikacje).
 
 


 
    Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT). Katalog centralny polskich bibliotek naukowych i akademickich. Zawiera pozycje ze wszystkich katalogów rozproszonych naukowych bibliotek uniwersyteckich tworzących NUKAT. Dzięki niemu można łatwo sprawdzić dane bibliograficzne a także dowiedzieć się, w których bibliotekach znajdują się poszukwiane publikacje.
 
 


 
    e-Publikacje Nauki Polskiej to zbiór publikacji naukowych z różnych dziedzin, wydawanych przez polskie uczelnie, instytuty naukowe, towarzystwa i stowarzyszenia naukowe oraz muzea. Przeznaczeniem bazy jest zebranie w jednym miejscu trudno dostępnej literatury z ośrodków naukowych z całej Polski. Baza zawiera darmowe e-booki oraz udostępnione za opłatą, w wysokości 45 % ceny netto książki w wersji papierowej.  


Drukuj